Velocitat lineal

-La velocitat lineal, v, és el vector amb què es mou un cos al llarg d’una trajectòria circular. En el Sistema Internacional d’Unitats s’expressa en metres / segon (m / s).

La velocitat lineal es aquella que sempre es tangent a la trajectòria de la partícula que rota/gira. Aquesta velocitat té direcció perpendicular a l’eix de rotació (és a dir, a el vector ω) a l’acceleració centrípeta i a el radi vector.

velocidad lineal

M.C.U

En el Moviment Circular Uniforme la velocitat lineal com a vector, varia en direcció i sentit, però no en mòdul, això es deu al fet que la trajectòria és curvilínia, a l’canviar la direcció de la velocitat canvia aquesta com vector, i llavors sorgeix una acceleració centrípeta .

Al M.C.U la velocitat lineal i l’acceleració centrípeta són perpendiculars entre si. La velocitat lineal es representa tangent a la trajectòria circular, és a dir, perpendicular a la direcció radial i l’acceleració centrípeta sempre dirigida cap al centre.