Velocitat angular

-Es defineix com l’angle girat per una unitat de temps i es designa amb la lletra grega ω. 

Un objecte que gira al voltant d’un eix. Cada punt de l’objecte té la mateixa velocitat angular. La velocitat tangencial de qualsevol punt és proporcional a la seva distància de l’eix de rotació. Les unitats de velocitat angular són els radiants / segon.
La velocitat angular és la taxa de variació de l’desplaçament angular i pot ser descrit per la relació

 

▷ ¿Qué es la velocidad angular?