Velocitat angular mitjana

– La velocitat angular mitjana és l’increment de radi (Δφ) entre l’increment de temps (Δt):