Velocitat angular instantània

-És el valor de la velocitat angular mitjana quan l’interval de temps transcorregut tendeix a 0. (Δt = 0)