Translació

En un moviment de translació, totes les partícules del sòlid descriuen trajectòries circulars al voltant d’un eix, excepte les situades sobre l’eix mateix, que romanen immòbils.

Traslación terrestre - Magnaplus