Rotació

En un moviment de rotació, totes les partícules del sòlid efectuen el mateix desplaçament.

File:Mov rotacion.png - Wikimedia Commons