Moviment circular uniforme

 El moviment circular uniforme (MCU) és el moviment en què un mòbil descriu una trajectòria circular amb velocitat angular constant.

En aquest moviment la velocitat lineal no varia, però si la seva direcció, pel que l’acceleració és normal i no existeix acceleració tangencial. Per a estudiar aquest moviment hem de conèixer les magnituds angulars.