Les forces i moviments de rotació

· Una força és tota acció capaç de canviar l’estat de repòs o de moviment d’un cos, o bé de produir-hi alguna deformació.

Els sòlids rígids poden tenir dos tipus de moviments: de translació i de rotació al voltant d’un eix:

-Translació: considerariem un moviment de translació un moviment circular on un cos rota circularment al voltant d’un eix que roman immòbil.

-Rotació: podríem dir que un moviment de rotació d’un cos és un moviment circular rotatori sobre si mateix sobre un eix que pot ser real o imaginari.