Les magnituds angulars son una sèrie de moviments que ens permeten calcular i estudiar el moviment circular i el moviment circular uniforme.