Acceleració angular mitjana

-És el valor de l’acceleració angular mitjana quan l’interval de temps transcorregut tendeix a zero (Δt = 0)